img-fluid

Ouders

U staat misschien op het punt om een keuze te maken voor kinderopvang voor uw kind of u heeft wellicht deze keuze al gemaakt. Deze keuze houdt o.a. in dat u een gedeelte van de verzorging en opvoeding aan ons over gaat laten.

Wij zijn ons bewust van deze belangrijke en verantwoordelijke taak. Uiteraard zijn wij geen vervanging van de ouders maar meer een verlengstuk van de thuissituatie. Het kinderdagverblijf biedt andere mogelijkheden dan thuis bv. het groepsgebeuren, omgang met andere volwassenen, andere activiteiten etc. Dit kan gezien worden als een toegevoegde waarde tijdens de opvoeding van uw kind. Het kind ontwikkelt zich snel de eerste vier levensjaren, wij willen een bescheiden bijdrage leveren aan deze periode van het jonge kind.

Wij zijn van mening dat de keuze voor een kinderdagverblijf meer inhoudt dan alleen een oplossing voor opvang. In het verlengde van en in wisselwerking met het eigen opvoedingsmilieu willen wij daar graag vorm aan geven.

Oudercontacten

Het contact tussen u als ouder en de pedagogisch medewerkers omtrent uw kind is erg belangrijk. Op de volgende manieren krijgen de oudercontacten vorm binnen het kinderdagverblijf.

img-fluid

Mondelinge overdracht:
Tijdens brengen en halen van uw kind kunt u de relevante informatie uitwisselen met de pedagogisch medewerkers.
Kinderdagverblijfboek:
Uw kind krijgt een kinderdagverblijfboek van het kinderdagverblijf.
De pedagogisch medewerker schrijft hierin hoe het die dag gegaan is met uw kind.
Het kinderdagverblijfboek gaat mee naar huis en u kunt zelf relevante informatie opschrijven in het boek.
We kunnen u verzekeren dat dit boekje ook erg leuk is voor later……
Gesprek naar behoefte:
Wanneer u behoefte heeft om uitgebreider over uw kind te praten, kunt u altijd een afspraak maken.
Indien er van onze kant oprechte zorgen zijn betreffende de ontwikkeling van uw kind, zullen wij u daarover altijd inlichten.
Informatie voor de ouders:
Wij willen u als ouder zo goed mogelijk op de hoogte houden omtrent het reilen en zeilen binnen het kinderdagverblijf.
Middels informatie per brief of per e-mail van de leiding, proberen we u zoveel mogelijk informatie te geven.