Pedagogisch medewerkers

Pedagogisch medewerkers

Binnen de buitenschoolse opvang wordt uitsluitend met gediplomeerde beroepskrachten gewerkt. Zij hebben een MBO- of HBO- opleiding gevolgd die een duidelijke affiniteit hebben met het werken met kinderen. De pedagogisch medewerkers zijn van ” alle markten thuis ” en bieden een gevarieerd aanbod van activiteiten aan aan de kinderen.

We vinden het belangrijk dat er “vaste gezichten” zijn in de groep voor de kinderen en de ouders. Iedere pedagogisch medewerker werkt dan ook volgens een vast rooster. In het geval van ziekte of vakantie van een pedagogisch medewerker, zal iemand uit het eigen team voor vervanging zorgen. Op deze manier willen we de continuiteit voor kinderen en ouders waarborgen. De pedagogisch medewerkers worden begeleid en gecoacht door de leidinggevende.

img-fluid
img-fluid

Leerlingen / stagiaires

Binnen de BSO leiden wij ook leerlingen/stagiaires op. De eventueel aanwezige leerlingen/stagiaires volgen een MBO – of HBO – opleiding. De leerlingen lopen minimaal één jaar stage en worden ondersteunt en begeleidt door een vaste pedagogisch medewerker binnen de groep.

Team

De pedagogische medewerkers en leerlingen vormen het team van de buitenschoolse opvang. Dit team werkt enthousiast en professioneel met de kinderen en ouders. Een goede, positieve sfeer vinden wij als team de basis om de kinderen en ouders een fijne, plezierige tijd in de BSO te laten beleven.

img-fluid