Werkwijze

Werkwijze

De groep is verticaal opgebouwd d.w.z. dat in de BSO groep alle leeftijden (4-12 jaar) vertegenwoordigd zijn. We hebben hiervoor gekozen omdat:

  • De kinderen binnen hun groep met alle leeftijden te maken krijgen en zo de sociale omgang optimaal wordt gestimuleerd.
  • Het is de meest natuurlijke situatie, in een gezin krijgt het kind ook (meestal) met verschillende leeftijden te maken.
  • Broertjes en zusjes kunnen in dezelfde BSO groep spelen.
  • Pedagogisch medewerksters volgen de kinderen gedurende de gehele BSO periode en leren de kinderen goed kennen zodat ze snel kunnen inspelen op veranderend gedrag bij het kind.
img-fluid
img-fluid

Groep

Binnen de buitenschoolse opvang wordt gewerkt met één groep kinderen ( 4 – 12 jaar), in de groep zitten maximaal 20 kinderen.

De meeste kinderen komen van dezelfde school (Basisschool ’t Palet) en kennen elkaar goed. Echter alle kinderen zijn welkom en we werken met alle scholen samen.

Vervoer school-BSO

Kinderen worden vanaf scholen opgehaald met taxi’s en taxibussen van een erkend taxibedrijf. Wij gaan zelf iedere middag naar basisschool ’t Palet om de BSO kinderen op te vangen en ervoor te zorgen dat de kinderen veilig in de taxi komen. De kosten voor de taxiritten worden apart bij de ouders in rekening gebracht. Uiteraard mogen ouders ook zelf hun kind uit school halen en naar de BSO brengen.

img-fluid