Pedagogisch medewerkers

Pedagogisch medewerkers

Binnen kinderdagverblijf Mini-Club Vlijmen wordt uitsluitend met gediplomeerde beroepskrachten gewerkt. Zij hebben een MBO- of HBO- opleiding gevolgd die een duidelijke affiniteit hebben met het werken met jonge kinderen.

We vinden het belangrijk dat er “vaste gezichten” zijn in de groep voor de kinderen en de ouders. Iedere pedagogisch medewerker werkt dan ook volgens een vast rooster. In het geval van ziekte of vakantie van een pedagogisch medewerker, zal iemand uit het eigen team voor vervanging zorgen. Op deze manier willen we de continuïteit voor kinderen en ouders waarborgen. De pedagogisch medewerkers worden begeleid en gecoacht door de leidinggevende.

img-fluid
img-fluid

Leerlingen / stagiaires

Binnen het kinderdagverblijf leiden wij ook leerlingen/stagiaires op. De eventueel aanwezige leerlingen/stagiaires volgen een MBO – of HBO – opleiding. De leerlingen lopen minimaal één jaar stage en worden ondersteunt en begeleidt door een vaste pedagogisch medewerker binnen de groep.

Team

De pedagogische medewerkers en leerlingen vormen het team van het kinderdagverblijf. Dit team werkt enthousiast en professioneel met de kinderen en ouders. Een goede, positieve en betrokken sfeer vinden wij als team de basis om de kinderen en ouders een fijne, plezierige tijd in de Mini – Club Vlijmen te laten beleven.

img-fluid