Pedagogische visie

Visie en afspraken

Binnen de BSO werken we met een pedagogisch werkplan.

In het pedagogische werkplan hebben we samen onze visie weergegeven en afspraken gemaakt om een uniforme werkwijze t.o.v. de kinderen te bewerkstelligen. Uiteraard geeft iedere pedagogisch medewerker op haar eigen wijze invulling aan het pedagogisch werkplan op basis van haar kwaliteiten. Binnen de BSO hebben we de volgende visie:

  • De BSO is voor kinderen vrije tijd, waarin zij in principe hun eigen keuzes kunnen maken
  • We willen een veilige, vertrouwde en huiselijke sfeer creĆ«ren
  • We vinden het belangrijk dat kinderen gezien,gehoord, gekend en begrepen worden.
  • We vinden het belangrijk dat de kinderen een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen, we willen hen dan ook het gevoel geven dat zij geaccepteerd en gewaardeerd worden zoals ze zijn.

Binnen de BSO streven wij de volgende doelstelling na:
Kinderen van 4-12 jaar ondersteunen bij hun ontwikkeling tot zelfstandige mensen met een eigen identiteit. De kinderen leren respect te hebben voor anderen en rekening met elkaar te houden. We zullen hiervoor veiligheid, vertrouwen en geborgenheid bieden.