Werkwijze

Werkwijze

Iedere groep is verticaal opgebouwd d.w.z. dat in elke groep alle leeftijden vertegenwoordigd zijn.
We hebben hiervoor gekozen omdat:

  • De kinderen binnen hun groep met alle leeftijden te maken krijgen en zo de sociale omgang optimaal wordt gestimuleerd.
  • Het is de meest natuurlijke situatie, in een gezin krijgt het kind ook (meestal) met verschillende leeftijden te maken.
  • Broertjes en zusjes kunnen in dezelfde groep spelen.
  • Kinderen hoeven niet te wisselen van groep maar blijven bij dezelfde kinderen en pedagogisch medewerkers.
  • Pedagogisch medewerkers volgen de kinderen gedurende de gehele kinderdagverblijfperiode en leren de kinderen goed kennen zodat ze snel kunnen inspelen op veranderend gedrag bij het kind.
img-fluid
img-fluid

Groepen

Binnen het kinderdagverblijf wordt gewerkt met drie groepen: de Zon, de Maan en de Regenboog kinderen ( 0 – 2,5/3  jaar), in een groep zitten maximaal 12 kinderen. Tevens werken wij met een groep peuters: de Peutergroep (2,5/3 – 4 jaar), in deze groep zitten maximaal 16 peuters. We bieden ook buitenschoolse opvang aan (4 – 12 jaar), in deze groep zitten maximaal 20 kinderen.

Ieder kind wordt ingedeeld in een vaste groep. Deze drie stamgroepen zijn gehuisvest aan het Schaarhuispad 95. De Peutergroep (2,5/3 – 4 jarigen) en de buitenschoolse opvang (BSO) zijn gehuisvest in het pand naast de Mini – Club, aan het Schaarhuispad 93.

Peutergroep

Voor de kinderen van 2,5/3 – 4 jarigen is binnen het kinderdagverblijf een peutergroep in een aparte groepsruimte. Zij hebben hun eigen dagprogramma geheel aangepast aan hun leeftijd.

De 2,5/3 – 4 jarigen willen en kunnen meer en zijn op zoek naar extra uitdagingen. Op deze manier kunnen we dat ook bieden. De groepsruimte voor de 2,5/3 – 4 jarigen is dan ook helemaal voor deze doelgroep ingericht.

img-fluid