Informatie

Informatie

Op onze website treft u informatie aan over kinderdagverblijf Mini - Club Vlijmen.
img-fluid

Adresgegevens

Vestigingsadres:
Kinderdagverblijf Mini – Club Vlijmen
Wolput 77
5251 CE Vlijmen
tel: 073 6412678
E – Mail: info@mini-club.nl

Postadres:
Kinderdagverblijf Mini-Club B.V.
Schaarhuispad 95
5231 PP Den Bosch
K.v.K. nr. 16056000

Kinderdagverblijf Mini – Club

Kinderdagverblijf Mini – Club te Den Bosch is in september 1988 van start gegaan. Het kinderdagverblijf is een particulier initiatief en is opgericht door Eugenie Quaadvliet. Zij heeft al bijna 35 jaar de algehele leiding. Zij heeft een pedagogische achtergrond op HBO niveau aangevuld met diverse relevante cursussen. De eerste 10 jaar heeft zij praktisch uitvoerend in de groepen gewerkt. Eugenie regelt alle coördinerende, administratieve (o.a. kindplanning), communicatieve en leidinggevende taken zelf . Zij is het enige aanspreekpunt voor personeel en ouders, de lijnen zijn zeer kort en de servicegerichtheid is groot. We kunnen met een gerust hart zeggen dat zij gedreven, betrokken en enthousiast is.

Destijds is het kinderdagverblijf gestart met één groep kinderen, in 1990 heeft er een uitbreiding plaatsgevonden naar een tweede groep. In 1999 zijn we in Den Bosch verhuisd naar de huidige locatie met drie groepen (0-4 jaar). In 2011 hebben wij een uitbreiding gerealiseerd.

We hebben het pand van de buren aan onze organisatie toegevoegd. Daar zijn we uitgebreid met buitenschoolse opvang en een peutergroep.

In oktober 2014 zijn wij gestart met een nieuwe vestiging in Vlijmen. Op deze charmante, landelijke locatie kunnen wij kleinschalige, huiselijke en betrokken kinderopvang aan bieden. Binnen het kinderdagverblijf streven we de volgende doelstelling na: Het kinderdagverblijf is erop gericht de kinderen, in de leeftijd van 12 weken tot 4 jaar, een volledige verzorging en begeleiding te geven in het verlengde van en in wisselwerking met het eigen opvoedingsmilieu.

img-fluid
img-fluid

Registratie en inspectierapporten

Kinderdagverblijf Mini-Club Vlijmen is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (= L.R.K.).
Het L.R.K. nummer van de vestiging in Vlijmen is:165011762. Op de website van het L.R.K. vindt u tevens de inspectierapporten van de G.G.D.

Openingstijden

Kinderdagverblijf Mini – Club Vlijmen is van maandag tot en met vrijdag geopend.
De openingstijden zijn vanaf 7.30 uur tot 18.30 uur.

Breng- en haaltijden

De tijden voor het wegbrengen en ophalen van uw kind zien er als volgt uit:

  • 's Ochtends: tussen 7.30 uur en 9.30 uur
  • Tussen de middag: tussen 12.30 uur en 13.00 uur
  • 's Avonds: tussen 16.30 uur en 18.30 uur
img-fluid
img-fluid

Dagdelen

Iedere dag is verdeeld in twee dagdelen:

  • Ochtend: vanaf 7.30 uur tot 13.00 uur
  • Middag : vanaf 13.00 uur tot 18.30 uur

Wanneer u uw kind bij kinderdagverblijf Mini – Club aanmeldt reserveert u de door u gewenste dagdelen. Hiermee hangt samen dat u ook het aantal gewenste dagdelen vastlegt. Wij hanteren een minimum van twee dagdelen per week en een maximum van tien dagdelen per week.