Dagprogramma

Binnen kinderdagverblijf Mini-Club Vlijmen bieden we de kinderen een vast dagprogramma aan. Een vaste structuur geeft de kinderen duidelijkheid en houvast. Binnen dit dagprogramma bieden we een vaste structuur en regelmaat aan. Vrij spel en spel onder begeleiding wisselen elkaar af.

Ook begeleiden we de kinderen met verschillende activiteiten. Gedurende de dag zijn er vaste eet – en drinkmomenten waarbij we met de kinderen even rustig aan tafel zitten. Ook is er een rustperiode voor de kinderen die nog willen slapen of rusten. De kinderen kunnen slapen naar behoefte, we hanteren de slaaptijden van de kinderen in overleg met de ouders. De kinderen kunnen binnen slapen in de slaapkamer of buiten in speciale buitenbedjes. Dit wordt tevens van te voren met ouders overlegd.

Uiteraard spelen we iedere dag buiten. We beschikken over een mooie , groene tuin met speeltoestellen, zandbak en rijdend materiaal.

img-fluid

Baby's

De baby’s hebben hun eigen dagritme. Alvorens een baby definitief naar het kinderdagverblijf komt, vindt er een persoonlijk gesprek plaats waarbij ouders alle bijzonderheden van hun kind zullen bespreken met de leiding. De ouders geven o.a. het voedings – en slaapschema en de bijzonderheden door. Tussen de voedingen en het slapen door zijn de baby’s actief in de speelruimte bij de andere kinderen. Ze spelen o.a. in de box, wipstoel, op het speelkleed, in speciale babyspeelringen, op de grond, bij de leidster op schoot etc. We volgen het eigen dagritme van de baby.

De baby’s worden gestimuleerd in hun ontwikkeling door de pedagogisch medewerkers o.a. met omrollen, zitten, kruipen, optrekken, leren lopen etc. Waar mogelijk worden de baby’s betrokken bij de activiteiten en het sociale gebeuren van de grotere kinderen en genieten ze van gezamenlijke activiteiten bv. vrij spel, liedjes zingen, voorlezen etc.

img-fluid

Dreumesen + Peuters

7.30 uur-9.30 uur:
Ontvangst van de kinderen en ouders en doorgeven van bijzonderheden door de ouders. Kinderen starten rustig op.
9.30 uur:
Aan tafel voor vers fruit en drinken
10.00 uur:
Buiten spelen
10.45 uur:
Activiteit binnen of vrij spel
11.30 uur:
Broodmaaltijd voor de kinderen
12.30 uur:
Kinderen die willen slapen gaan naar bed. Voor de andere kinderen een activiteit of vrij spel
12.30 uur-13.00 uur:
Breng – en haaltijd van de kinderen die alleen de ochtend of middag komen
14.00 uur:
Weer wakker en uit bed
14.30 uur:
Aan tafel voor vers fruit en drinken
15.00 uur:
Buiten spelen

15.45 uur:
Activiteit binnen of vrij spel
16.15 uur:
Aan tafel voor een cracker/soepstengel en drinken
16.30 uur-18.30 uur:
Ophalen van de kinderen, doorgeven van bijzonderheden door de pedagogisch medewerkers en…..
Tot de volgende keer, gezellig dat je weer komt spelenĀ !

img-fluid