© Powered by SiteSpirit

 
miniclublogo.png


Pedagogisch medewerksters

Pedagogisch medewerkster

Binnen buitenschoolse opvang Kidts-Club wordt uitsluitend met gediplomeerde beroepskrachten gewerkt.
Zij hebben een MBO- of HBO- opleiding gevolgd die een duidelijke affiniteit hebben met het werken met kinderen. 
Momenteel zijn er 3 vaste pedagogisch medewerksters werkzaam in de Kidts-Club. Er is tevens een pedagogisch medewerkster met de opleiding Sport en Bewegen, zij neemt de spel- en sportactiviteiten voor haar rekening. De andere pedagogisch medewerksters zijn zeer creatief.
We vinden het belangrijk dat er "vaste gezichten" zijn in de groep voor de kinderen en de ouders. Iedere pedagogisch medewerkster werkt dan ook volgens een vast rooster.
In het geval van ziekte of vakantie van een pedagogisch medewerkster, zal iemand uit het eigen team voor vervanging zorgen. We werken dan niet met mensen van " buitenaf " niet met een invalpool.
Op deze manier willen we de continuiteit voor kinderen en ouders waarborgen.
De pedagogisch medewerksters worden begeleid en gecoacht door de leidinggevende.