© Powered by SiteSpirit

 
miniclublogo.png


Werkwijze

De groep is verticaal opgebouwd d.w.z. dat in de BSO groep alle
leeftijden (4-12 jaar) vertegenwoordigd zijn.
We hebben hiervoor gekozen omdat:
*De kinderen binnen hun groep met alle leeftijden te maken krijgen en zo de sociale omgang optimaal wordt gestimuleerd.
*Het is de meest natuurlijke situatie, in een gezin krijgt het kind
ook (meestal) met verschillende leeftijden te maken.
*Broertjes en zusjes kunnen in dezelfde BSO groep spelen.
*Pedagogisch medewerksters volgen de kinderen gedurende de gehele BSO periode en leren de kinderen goed kennen zodat ze snel kunnen inspelen op veranderend gedrag bij het kind.