© Powered by SiteSpirit

 
miniclublogo.png


Tarieven 2022

Mogelijkheden voor BSO opvang:
U kunt als ouder uit verschillende arrangementen kiezen:
1.BSO alleen tijdens schoolweken (= 40 weken): Eur. 9,45 per uur
2.BSO tijdens schoolweken en vakantieweken (= 52 weken):
Eur. 8,65 per uur

Deze uurtarieven zijn exclusief de taxiritten van school naar de BSO.

U kunt het complete tarievenoverzicht 2022 even bij ons opvragen.


De kosten voor tweede en daaropvolgende kinderen uit een gezin zijn hetzelfde als voor het eerste kind. De tarieven worden jaarlijks aangepast. Wij willen u wijzen op de mogelijkheid om een gedeelte van de kosten terug te krijgen middels een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag. Informeert u bij uw belastingdienst of kijk op www.belastingdienst.nl.U kunt uw netto kosten berekenen op de genoemde site.De tarieven voor de Buitenschoolse Opvang kunt u telefonisch of via een e-mail bij ons opvragen.