© Powered by SiteSpirit

 
miniclublogo.png


Groepsleiding

Pedagogisch medewerkster

Binnen kinderdagverblijf Mini-Club Vlijmen wordt uitsluitend met gediplomeerde beroepskrachten gewerkt.
Zij hebben een MBO- of HBO- opleiding gevolgd die een duidelijke affiniteit hebben met het werken met jonge kinderen. 
We vinden het belangrijk dat er "vaste gezichten" zijn in de groep voor de kinderen en de ouders. Iedere pedagogisch medewerkster werkt dan ook volgens een vast rooster.
In het geval van ziekte of vakantie van een pedagogisch medewerkster, zal iemand uit het eigen team voor vervanging zorgen. We werken dan niet met mensen van " buitenaf " en niet met een invalpool.
Op deze manier willen we de continu´teit voor kinderen en ouders waarborgen.
De pedagogisch medewerksters worden begeleid en gecoacht door de leidinggevende.