© Powered by SiteSpirit

 
miniclublogo.png


Werkwijze

Kinderdagverblijf Mini-Club Vlijmen bestaat uit 1 groep kinderen.
Deze groep is verticaal opgebouwd:de kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar zitten bij elkaar in 1 groep.
De groep mag maximaal uit 16 kinderen bestaan.

Wij zien de volgende voordelen voor de verticale opbouw:
*De kinderen binnen hun groep met alle leeftijden te maken krijgen en zo de sociale omgang optimaal wordt gestimuleerd.
*Het is de meest natuurlijke situatie, in een gezin krijgt het kind
ook (meestal) met verschillende leeftijden te maken.
*Broertjes en zusjes kunnen in dezelfde groep spelen.
*Pedagogisch medewerksters volgen de kinderen gedurende de gehele kinderdagverblijf periode en leren de kinderen goed kennen zodat ze snel kunnen inspelen op veranderend gedrag bij het kind.