© Powered by SiteSpirit

 
miniclublogo.png


Dagprogramma

Binnen kinderdagverblijf Mini-Club Vlijmen bieden we de kinderen een vast dagprogramma aan.
Een vaste structuur geeft de kinderen duidelijkheid en houvast.
Binnen dit dagprogramma bieden we een vaste structuur
en regelmaat aan.
Vrij spel en spel onder begeleiding wisselen elkaar af.
Ook begeleiden we de kinderen met verschillende activiteiten. Gedurende de dag zijn er vaste eet - en drinkmomenten waarbij
we met de kinderen even rustig aan tafel zitten.
Ook is er een rustperiode voor de kinderen die nog willen
slapen of rusten.
De kinderen kunnen slapen naar behoefte, we hanteren de slaaptijden van de kinderen in overleg met de ouders.
De kinderen kunnen binnen slapen in de slaapkamer of buiten in speciale buitenbedjes. Dit wordt tevens van te voren met ouders overlegd.
Uiteraard spelen we iedere dag buiten.We beschikken over een mooie , groene tuin met speeltoestellen, zandbak en rijdend materiaal. Ook zullen we op termijn diertjes gaan verzorgen.