© Powered by SiteSpirit

 
miniclublogo.png


Werkwijze

Iedere groep is verticaal opgebouwd d.w.z. dat in elke groep alle
leeftijden vertegenwoordigd zijn.
We hebben hiervoor gekozen omdat:
*De kinderen binnen hun groep met alle leeftijden te maken krijgen en zo de sociale omgang optimaal wordt gestimuleerd.
*Het is de meest natuurlijke situatie, in een gezin krijgt het kind
ook (meestal) met verschillende leeftijden te maken.
*Broertjes en zusjes kunnen in dezelfde groep spelen.
*Kinderen hoeven niet te wisselen van groep maar blijven bij
dezelfde kinderen en pedagogisch medewerksters.
*Pedagogisch medewerksters volgen de kinderen gedurende de gehele kinderdagverblijfperiode en leren de kinderen goed kennen zodat ze snel kunnen inspelen op veranderend gedrag bij het kind.