© Powered by SiteSpirit

 
miniclublogo.png


Dagprogramma

Binnen kinderdagverblijf Mini-Club bieden we de kinderen een vast dagprogramma aan.
Een vaste structuur geeft de kinderen duidelijkheid en houvast.
Binnen dit dagprogramma bieden we een vaste structuur
en regelmaat aan.
Vrij spel en spel onder begeleiding wisselen elkaar af.
Ook begeleiden we de kinderen met verschillende activiteiten. Gedurende de dag zijn er vaste eet - en drinkmomenten waarbij
we met de kinderen even rustig aan tafel zitten.
Ook is er een rustperiode voor de kinderen die nog willen
slapen of rusten.
De kinderen kunnen slapen naar behoefte, we hanteren de slaaptijden van de kinderen in overleg met de ouders.
Uiteraard spelen we iedere dag buiten. We hebben een omsloten,
overzichtelijk buitenterrein met speeltoestelen en rijdend materiaal.