© Powered by SiteSpirit

 
miniclublogo.png


Ouders

U staat misschien op het punt om een keuze te maken voor kinderopvang voor uw kind of u heeft wellicht deze keuze al gemaakt. Deze keuze houdt o.a. in dat u een gedeelte van de verzorging en opvoeding aan ons over gaat laten.
Wij zijn ons bewust van deze belangrijke en verantwoordelijke taak. Uiteraard zijn wij geen vervanging van de ouders maar meer een verlengstuk van de thuissituatie. Het kinderdagverblijf biedt andere mogelijkheden dan thuis bv. het groepsgebeuren, andere activiteiten etc. Dit kan gezien worden als een toegevoegde waarde tijdens de opvoeding van uw kind. Het kind ontwikkelt zich snel de eerste vier levensjaren, wij willen een bescheiden bijdrage leveren aan deze periode van het jonge kind.
Wij zijn van mening dat de keuze voor een kinderdagverblijf meer inhoudt dan alleen een oplossing voor opvang. In het verlengde van en in wisselwerking met het eigen opvoedingsmilieu willen wij daar graag vorm aan geven.