© Powered by SiteSpirit

 
miniclublogo.png


Opvoeden binnen kinderdagverblijf

We hebben als pedagogisch medewerksters de taak om voor een sfeer van veiligheid en vertrouwen te zorgen.
Dit zijn immers belangrijke voorwaarden voor de ontwikkeling van een kind. We hebben tevens ook de taak om de kinderen de omgeving te laten/leren ontdekken.
De omgeving moet het kind stimuleren en begeleiden tijdens het opdoen van zowel negatieve als positieve ervaringen.
Wij zien het kinderdagverblijf als een verlengstuk van de thuissituatie, het kinderdagverblijf biedt andere mogelijkheden dan in de thuissituatie bv. groepsgebeuren (sociale omgang met kinderen), andere activiteiten, omgaan met meerdere volwassenen beschouwen wij als een toegevoegde waarde binnen de opvoeding van een kind.
Naast de mogelijkheden kent het kinderdagverblijf ook zijn beperkingen, we kunnen niet met z'n allen een dagtrip maken en er is niet voor ieder kind een leidster.
We zullen trachten in een sfeer van vertrouwen en veiligheid, een positieve bijdrage te leveren in de opvoeding en ontwikkeling van het jonge kind.