© Powered by SiteSpirit

 
miniclublogo.png


Stimuleren ontwikkelings-gebieden

Bij de kinderen stimuleren we de volgende ontwikkelingsgebieden:
* Lichamelijke ontwikkeling
* Cognitieve ( verstandelijke) ontwikkeling
* Sociale ontwikkeling
* Emotionele ontwikkeling
* Taalontwikkeling
* Creatieve ontwikkeling
We stimuleren deze ontwikkelingsgebieden gedurende de gehele dag. Dit gebeurt deels spelenderwijs en binnen het dagprogramma zijn de activiteiten met de kinderen toegespitst op deze ontwikkelingsgebieden.
We stimuleren de kinderen m.b.v. de aanwezige middelen (spelmaterialen etc.) en onze kennis.