© Powered by SiteSpirit

 
miniclublogo.png


Welbevinden van de kinderen

We vinden het belangrijk om te weten of de kinderen zich prettig voelen (= welbevinden) in het kinderdagverblijf.
Natuurlijk weten we of een kind met plezier komt, desondanks wordt ieder kind op gezette tijden door de groepsleiding geobserveerd om zodoende het welbevinden te meten.
Ouders ontvangen altijd een kopie van deze observatie.
Tevens krijgen ouders een ouderformulier waarop zij ook kunnen aangeven hoe zij denken over het welbevinden van hun kind.
Indien wenselijk kan er naar aanleiding van het welbevinden
altijd een gesprek plaatsvinden met ouders.
Tevens wordt 1 x per jaar het welbevinden van de gehele groep
gemeten door de groepsleiding.