© Powered by SiteSpirit

 
miniclublogo.png


Oudercommissie

Kinderdagverblijf Mini-Club

Per 1 januari 2005 verplicht de Wet Kinderopvang de kinderopvangondernemer een oudercommissie in te stellen. Deze Wet geeft oudercommissies adviesrechten over bv. onderwerpen als kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang.
Deze adviesrechten worden vertaald in een zogenaamd medezeggenschapsreglement. Het reglement wordt vastgesteld door het kindercentrum en beschrijft de procedures en bevoegdheden van de oudercommissie in het kindercentrum.
In Kinderdagverblijf Mini-Club Vlijmen zal t.z.t. ook een oudercommissie worden samengesteld.