© Powered by SiteSpirit

 
miniclublogo.png


Baby's

De baby's hebben hun eigen dagritme. Alvorens een baby definitief naar het kinderdagverblijf komt, vindt er een persoonlijk gesprek plaats waarbij ouders alle bijzonderheden van hun kind zullen bespreken met de leiding. De ouders geven o.a. het voedings-  en slaapschema en de bijzonderheden door.
Tussen de voedingen en het slapen door zijn de baby's actief in de speelruimte bij de andere kinderen. Ze spelen o.a. in de box, wipstoel, op het speelkleed, in speciale babyspeelringen, op de grond, bij de leidster op schoot etc. We volgen het eigen dagritme van de baby.
De baby's worden gestimuleerd in hun ontwikkeling door de groepsleidsters o.a. met omrollen, zitten, kruipen, optrekken, leren lopen etc. Waar mogelijk worden de baby's betrokken bij de activiteiten en het sociale gebeuren van de grotere kinderen en genieten ze van gezamenlijke activiteiten bv. vrij spel, liedjes zingen, voorlezen etc.