© Powered by SiteSpirit

 
miniclublogo.png


Kinderdagverblijf Mini - Club

Kinderdagverblijf Mini - Club is in september 1988 van start gegaan. Het kinderdagverblijf is een particulier initiatief en is opgericht door Eugenie Quaadvliet. Zij heeft al bijna 35 jaar de algehele leiding.
Zij heeft een pedagogische achtergrond op HBO niveau aangevuld met diverse relevante cursussen.
De eerste 10 jaar heeft zij praktisch uitvoerend in de groepen
gewerkt. Eugenie regelt alle coordinerende, administratieve
(o.a. kindplanning), communicatieve en leidinggevende taken zelf (zij is haar eigen "overhead").
Zij is het enige aanspreekpunt voor personeel en ouders, de lijnen zijn zeer kort en de servicegerichtheid is groot.
We kunnen met een gerust hart zeggen dat zij gedreven, betrokken en enthousiast is.

Destijds is het kinderdagverblijf gestart met 1 groep kinderen, in 1990 heeft er een uitbreiding plaatsgevonden naar een 2e groep.
In februari 1999 is het kinderdagverblijf verhuisd naar de huidige locatie en in maart 1999 hebben we de 3e groep gestart en zijn we begonnen met het kinderatelier voor de 3 - jarigen.
In 2011 hebben wij een uitbreiding gerealiseerd. We hebben het pand van de buren aan onze organisatie toegevoegd.
Wij zijn uitgebreid met buitenschoolse opvang en een extra stamgroep.
In oktober 2014 gaan wij starten met een nieuwe vestiging in Vlijmen. Op deze charmante, landelijke locatie willen wij kleinschalige, huiselijke en betrokken kinderopvang aan gaan bieden. Binnen het kinderdagverblijf streven we de volgende doelstelling na: Het kinderdagverblijf is erop gericht de kinderen, in de leeftijd van 12 weken tot 4 jaar, een volledige verzorging en begeleiding te geven in het verlengde van en in wisselwerking met het eigen opvoedingsmilieu.