© Powered by SiteSpirit

 
miniclublogo.png


Wet Kinderopvang (W.K.)

Per 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang in werking getreden.
De afgelopen jaren heeft de kinderopvang in Nederland een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt.
Gaandeweg bleken de bestaande wettelijke kaders en regelingen niet meer toereikend.
Vandaar een Wet Kinderopvang die bijdraagt aan de verbetering van de kinderopvang met als belangrijkste punten kwaliteit, toezicht en financiering.


Hoe regelt de Wet Kinderopvang kwaliteit ?

Steeds meer kinderen brengen tegenwoordig een deel van hun eerste levensjaren door in een kinderdagverblijf.
Goede kinderopvang blijkt een prima aanvulling te zijn op de opvoeding.
De Wet Kinderopvang legt de kwaliteit van de kinderopvang landelijk vast en ook de controle is in elke gemeente hetzelfde.
De Wet Kinderopvang stelt als globale norm, dat kinderopvang moet bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen in een veilige omgeving.
Deze globale norm wordt aangevuld met specifieke regels in een landelijk geldende aanvullende regeling ( algemene maatregel van bestuur = a.m.v.b. ) .
Zo'n a.m.v.b. is flexibeler dan een wet en kan makkelijker op veranderingen inspelen.      
Die flexibiliteit is nodig, want de kinderopvang is nog volop in beweging.


Hoe regelt de Wet Kinderopvang de financiering van de kinderopvang ?

Ouders, werkgevers en overheid hebben allen op hun eigen manier belang bij een goede
kinderopvang.
Het is de bedoeling dat de kosten voor de kinderopvang door overheid, werkgevers      
en ouders samen betaald worden.
Ouders krijgen kinderopvangtoeslag van de overheid voor kinderopvang. Deze kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk en wordt vergoed door de Belastingdienst.
Ook werkgevers zijn verplicht om een gedeelte van de kinderopvang te betalen. Het resterende gedeelte betalen ouders zelf. Indien uw kind definitief naar het kinderdagverblijf gaat komen, ontvangt u van ons een passende offerte. Met deze offerte kunt u de kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aanvragen www.belastingdienst.nl