© Powered by SiteSpirit

 
miniclublogo.png


Oudercontacten

Het contact tussen u als ouder en de groepsleiding omtrent uw kind is erg belangrijk.
Op de volgende manieren krijgen de oudercontacten vorm binnen het kinderdagverblijf:
* Mondelinge overdracht:
Tijdens brengen en halen van uw kind kunt u de relevante informatie uitwisselen met de groepsleiding.
* Kinderdagverblijfboek:
Uw kind krijgt een kinderdagverblijfboek van het kinderdagverblijf.
Dit is een dag - en doeboek. De groepsleiding schrijft hierin hoe het die dag gegaan is met uw kind.
Het kinderdagverblijfboek gaat mee naar huis en u kunt zelf relevante informatie opschrijven in het boek.
We kunnen u verzekering dat dit boekje ook erg leuk is voor later......
* "Dit ben ik................"
Wanneer uw kind 1, 2 en 3 jaar wordt ontvangt u van de groepsleiding een uitgebreider verslag betreffende uw kind.
Dit heet "Dit ben ik............"
* 10 - minutengesprek:
Ieder jaar stellen wij ouders in de gelegenheid om gebruik te maken van een 10 - minutengesprek met de groepsleiding.
Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging, in dit gesprek
wordt de ontwikkeling en het gedrag van het kind binnen de groep besproken.
* Afzwaaigesprek:
Wanneer uw kind 4 jaar wordt en het kinderdagverblijf gaat verlaten, wordt u uitgenodigd voor een afrondend gesprek betreffende de kinderdagverblijfperiode.
Hierin kijken we terug op de periode dat uw kind bij ons heeft gespeeld en hoe wij uw kind hebben ervaren.
Dit wordt vastgelegd in een afzwaaiverslag wat wij u dan tevens
overhandigen.
* Gesprek naar behoefte:
Wanneer u behoefte heeft om uitgebreider over uw kind te praten, kunt u altijd een afspraak maken.
Indien er van onze kant oprechte zorgen zijn betreffende de ontwikkeling van uw kind, zullen wij u daarover altijd inlichten.
* Informatie voor de ouders:
Wij willen u als ouder zo goed mogelijk op de hoogte houden omtrent het reilen en zeilen binnen het kinderdagverblijf.
Middels informatie per brief of per e-mail van de leiding, kwartaalkrant de Mini - Mail, mededelingenborden in het kinderdagverblijf en folders proberen we u zoveel mogelijk informatie te geven.