© Powered by SiteSpirit

 
miniclublogo.png


Pedagogisch medewerkers

Pedagogisch medewerkers

Binnen kinderdagverblijf Mini-Club wordt uitsluitend met gediplomeerde beroepskrachten gewerkt.
Zij hebben een MBO- of HBO- opleiding gevolgd die een duidelijke affiniteit hebben met het werken met jonge kinderen. 
Momenteel zijn er 25 pedagogisch medewerkers werkzaam in het kinderdagverblijf. Een aantal van hen zijn al 15 jaar of langer in dienst. We vinden het belangrijk dat er "vaste gezichten" zijn in de groep voor de kinderen en de ouders. Iedere pedagogisch medewerker werkt dan ook volgens een vast rooster.
In het geval van ziekte of vakantie van een pedagogisch medewerker, zal iemand uit het eigen team voor vervanging zorgen. We werken dan niet met mensen van " buitenaf " niet met een invalpool.
Op deze manier willen we de continuiteit voor kinderen en ouders waarborgen.
De pedagogisch medewerkers worden begeleid en gecoacht door de leidinggevende.