© Powered by SiteSpirit

 
miniclublogo.png


Home

Welkom op de site van kinderdagverblijf Mini-Club.
 
Wij danken u voor uw bezoek aan onze site.
Met beeld en informatie willen we u een impressie
geven van de kinderopvang die wij al bijna 35 jaar bieden.
In februari 2011 zijn wij tevens gestart met onze
buitenschoolse opvang (BSO).
Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen indien
u een informatiepakket wilt ontvangen van de Mini-Club of 
de BSO of wanneer u nog vragen heeft. Tevens willen wij u erop wijzen dat de mogelijkheid bestaat om via de belasting een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag aan te vragen, u betaalt dan een gedeelte van de kosten voor kinderopvang zelf. Ook hierover kunnen wij u nadere informatie verschaffen.
Met vriendelijke groet,
Eugenie Quaadvliet